Nije magla, već BELI MAG

Praktičnom primenom misaonog delovanja na funkcije u “glavi čoveka” uspešno se otkanjaju mnoge bolesti i poremećaji, ali i podstiče intelekt.

Centar za mentalnu korekciju i komunikaciju “Ruben Papian”

Centar za mentalnu korekciju i komunikaciju “Ruben Papian” nedavno osnovan u Beogradu, institucija je neobičnog usmerenja i radnog programa. Iako, naime, nije ni zdravstveno-medicinska, specijalizovano psihijatrijska, socijalna, pedagoško-savetodavna ili pak religiozna, ova institucija ozbiljno i trezveno, sa gotovo savršeno profesionalnim marketinškim pristupom, nudi dobre usluge u popravljanju i usavršavanju čovekovih umnih sposobnosti – podsticanju mentalnog razvoja, poboljšanju intelektualne kondicije, sposobnosti mišljenja, korekciji navika, pa čak i (samo) kontroli telesne težine.

Gotovo da je suvišno i napomenuti da izbrojane delatnosti Centra bivaju pri svakom predstavljanju i upoznavanju dočekane sa nepoverenjem i skepsom, koje teško da može da umanji dokaz o tome da su “svi osnivački papiri u redu” ili smirena napomena osnivača da to “nije mesto u kome se prodaje magla, ali ni mesto koje ima posredne veze sa takozvanom alternativom”.

– Objašnjenje je u primeni posebne metode – tumači tvorac Centra, gospodin Ruben Papian, izumitelj i demonstrator metode mentalne gimnastike, koju naziva metodom mentalne korekcije i komunikacije.

Prema laičkoj definiciji neobične i nove tehnike “gimnastike mozga”, može se razumeti da je reč o delovanju misaonim putem na funkcije “u glavi čoveka”, dakle mozgom na mozak!

– Kada je reč recimo o izlečenju – tumači Ruben Papian . treba znati kako se pokreće proces samoizlečenja. Do problema ili do bolesti dolazi zato što mozak pogrešno reaguje i tu grešku šalje u neki organ koji od toga boluje. Zašto mozak odjednom počne da greši i kako da se “vrati” ne može se jednostavno, ukratko objasniti. O tome sam posebno govorio na kursevima koje sam držao u Moskvi i Budimpešti, a sada držim u Centru u Beogradu. Nije tu reč o božijem daru, sve se to može naučiti, ali je potrebno vreme i prilično truda i, razume se, svaka mistifikacija je izlišna.

Mistifikacija, dakle, nema, tehnika je “prevodiva” na jezik racionalnog objašnjenja (nedostaje samo ono “zrno tajne”, o načinu pokretanja procesa koje gospodin Papian ne otkriva). Spektar usluga koje firma ovog posebnog inženjeringa glave nudi Jugoslovenima, (kako smo imače saznali sa dosta uspeha i strancima) – više je nego neobičan. Između ostalog, kao uslužne mogućnosti Centra “Ruben Papian” navode se mentalne analize kvaliteta posla i sposobnosti radnika u pojedinim firmama, projekte povećanja kvaliteta rada i poslovnosti preduzeća, marketing i organizaciju poslova, kursevi za decu, za obuku odraslih u primeni MKK metoda…

– Zanimljivo je, priča sagovornik, da smo za predstavljanje na Zapadu, a već inače imamo dobra iskustva u radu sa nekim italijanskim, nemačkim, odnosno austrijskim firmama, morali da prilagodimo i ime metode, budući da u engleskom jeziku, recimo, termin korekcija asocira na mentalnu bolest, pa je u propagandi nepoželjan.

U Beograd Papian je došao (kao bivši građanin Jerevana, Moskve i Budimpešte) pre nepune dve godine. U toku proteklih meseci uspešno je izlečio oko 2.000 pacijenata, u Centru “Sava” održao više uspešnih kurseva MKK metode, u svoje učenike ubrojao i one koji su potom postali kult-imena upravo beogradske “ekstrasens scene”.

Nezvanično, (i neprovereno) o njemu možete čuti i to da je čudak, da je bogat, neverovatno moćan, beli mag, da su ga krugovi beogradskog takozvanog visokog društva ljubomorno i dugo čuvali skrivenog od javnosti, a sve u cilju ličnog i iključivog korišćenja njegovih posebnih sposobnosti.

Deo ovih priča o njemu šire i njegovi učenici među kojima – što verovatno nije nezanimljiv podatak – ima i beogradskih “japija” obrazovanih i uspešnih početnika u maloj privredi, studenata, službenika, večitih kursista, znatiželjno usmerenih na sve što “otvara druge horizonte”, mladih i dama “u najboljim godinama”…

Lj. Bogdanović 1994, Beograd

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s