U sferi duhovnosti

Da bi ste sreli sebe, treba da idete korak po korak ka tom susretu. “Sfera” – to je škola u kojoj se održavaju časovi, gde predavač pokazuje određene vežbe. Časovi se održavaju jednom nedeljno, svakog časa se radi nova vežba. Jedino što treba čovek da radi je – da vežba. Vežbe su različite, i zbog toga se sam čovek razvija i raste. U mnogim školama čovek upražnjava određene vežbe, ne jedan dan, ne nedelju dana, već godinu dana, dve ili 10 godina, a često i ceo život. To govori o tome da vežba ne radi. “Sfera” – to je dinamičan razvoj, neprestana promena.

1. decembra u Almati se otvara srpsko-kazahstanska škola za razvoj duhovnih sposobnosti čoveka “Sfera”. Na otvaranju će prisustvovati osnivač “Sfere” Ruben PAPIAN. Svoj razvoj “Sfera” je započela u Beogradu, u Srbiji 1993 godine. Danas mi razgovaramo sa Rubenom o “Sferi“.

-Šta je to “Sfera”?

-Može da se kaže da je “Sfera” put duhovnog razvoja čoveka. Istina, to će biti banalno, zato što je puteva duhovnog razvoja čoveka oduvek bilo mnogo i uvek će ih mnogo biti. Čime se “Sfera” razlikuje od svih ostalih? Osnovna i najvažnija razlika je u tome što svakojake škole duhovnog razvoja predlažu da se duhovnost traži izvan samog čoveka. “Sfera” – to je novi prilaz ka razumevanju duhovnosti, koji ukazuje na to da je duhovnost sastavni deo samog čoveka. Nije važno da li on to sam zna ili ne. Neduhovni ljudi ne postoje. Ali to ne znači da sam čovek zna to. On se nikada nije sreo sa svojom sopstvenom duhovnošću i traći svoj život, ili njegov veći deo, na pronalaženje toga što naziva duhovnošću koja je izvan njega. “Sfera” – to je put koji vodi čoveka da se sretne sa svojom duhovnošću koja u njemu od početka postoji. Susret čoveka sa samim sobom.

-Kako to u principu izgleda?

-Da bi ste sreli sebe, treba da idete korak po korak ka tom susretu. “Sfera” – to je škola u kojoj se održavaju časovi, gde predavač pokazuje određene vežbe. Časovi se održavaju jednom nedeljno, svakog časa se radi nova vežba. Jedino što treba čovek da radi je – da vežba. Vežbe su različite, i zbog toga se sam čovek razvija i raste. U mnogim školama čovek upražnjava određene vežbe, ne jedan dan, ne nedelju dana, već godinu dana, dve ili 10 godina, a često i ceo život. To govori o tome da vežba ne radi. “Sfera” – to je dinamičan razvoj, neprestana promena. Jedna vežba se radi svaki dan, ujutru i uveče od 3-5 minuta, ne više. Posle nedelju dana predavač daje novu vežbu i tada počinješ nju da radiš. I to je to.

Škola je podeljena na 10 nivoa. Kad kažemo “nivo” mi ne podrazumevamo viši ili niži. To su kao ivice brilijanta. Da biste došli do svoje suštine i razumeli je, razumeli duhovnost, treba da se upoznate sa raznim delovima svog “ja” – emotivnim delom, mentalnim, fiziološkim, psihološkim, svojom prošlošću itd. Svaki nivo obuke posvećen je jednom sastavnom delu. Tako, korak po korak, čovek dolazi do 10-og nivoa kada se susreće sa svojom duhovnošću. Duhovnost – to je spoj tvoje suštine i tvoje spoljašnje forme. Taj nivo se naziva Duhovna Sloboda.

-Kakav je zadatak “Sfere“?

-“Sfera” nema nikakav zadatak. To je kao okean – kakve on zadatke može da ima? Okean je okean. On živi svoj život. Ti možeš da uđes u vodu i osetiš sebe kao deo okeana ili da ne uđes. Dok stojiš na suvom, nećeš razumeti kako je to osećati se delom okeana.

-U čemu je onda smisao ovog pokreta?

-Da bi čovek, ne neki određeni čovek, ne bilo koji, svaki, imao mogućnost da se sretne sa svojim duhovnim delom. “Sfera” – to je put. Da li ćeš krenuti tim putem ili nekim drugim, ili uopšte nikuda nećeš krenuti – to je tvoja lična odluka, tvoj lični cilj.

Zato “Sfera” – to nije religija, nije učenje, nije metod. Ovde čovek ne zavisi od same “SFERE”. Na primer, čovek je sa 7 godina pošao u školu. Možemo li reći da je on postao zavistan od škole? Ne, on će završiti školu i otići. Da li škola ima smisao? Da, daje obrazovanje. Smisao “Sfere”– dati čoveku mogućnost da se sretne sa svojom duhovnošću.

Kao što dete, kada završi školu ide dalje, tako i čovek koji prođe sve nivoe “Sfere”, ide dalje – ne zavisi od nje. Sreo si se sam sa sobom – tvoj život je u tvojim rukama. Kako ćeš njime dalje da raspolažeš – to je tvoja sopstvena odluka. Kod mnogih učenja toga uopšte nema – tamo čovek postaje zavisan od samog učenja. Osnovni koncept “Sfere” je – Sloboda, uključujući i slobodu od same Sfere.

-Koliko godina traje škola?

-Vremenski, svih 10 nivoa traje 3 godine i 4 meseca, zato što između nivoa postoje pauze od po nekoliko nedelja. One su neophodne kako bi mozak, sistem čoveka, apsorbovao nova znanja.

-Zašto tako dugo? 

-Dete ide u školu 10 godina. Je l’ to dugo? Da biste se upoznali sa samim sobom, proćiće samo manje od tri i po godine. Radi se o tome da brzina promene ne zavisi samo od trajanja nivoa i fizičkih promena, koliko od svesti, razumevanja i percepcije samog čoveka. Čovek se menja jako brzo, ali osvešćivanje se dešava sporo.

-Koja su dostignuća ljudi koji su prošli obuku?

-Jako čudno pitanje. Kakva to mogu biti dostignuća čoveka koji je završio školu? Oni vide svoje sopstvene promene, promene ličnosti.

-Na primer kakve?

-Na primer, počinju drugačije da gledaju na međusobne odnose u porodici, vide ih drugačije. Cene to što ranije nisu cenili. Vide to što ranije nisu primećivali. Emocionalno se menjaju – ako je ranije čovek reagovao u zavisnosti od svoje procene da je nešto “dobro ili loše”, sada će zastati i razmisliti: “Šta je to “dobro”? A da li je “loše” – zaista loše, ili treba dublje pogledati?” On se trudi da razume čoveka koji stoji pred njim. Stvarno da razume. Kad razume sebe, njemu je lakše da razume drugog. Zato tu nema dostignuća, nema toga što bi on dostigao i zaustavio se. To je svakodnevni rast, svakog dana zna nešto novo.

-Čovek koji je došao da uči može sam da razume da se njegov život promenio? Po kojim merilima?

-On to odjednom razume. Oseća. Ne mogu da kažem da on lakše živi. Ali njegov život postaje ispunjeniji. Dešavaju se mnoge, razne promene. Čovek prestaje da se muči. Poboljšavaju se porodični odnosi. Dovoljan je samo jedan od tih parametara da bi čovek osetio pozitivnu promenu u svim sferama svog života – on će se osećati srećnije nego juče. On počinje da vidi život drugim očima. Počinje da razume njegov smisao. Smisao svog postojanja.

U svim oblastima postojanja čoveka, počinju izmene. To je kao muzika. Zamislite da je bila tiha. I odjednom se ta muzika pojačala. A gde se ona nalazi? Svuda u prostoru. U stvari, svaka čestica u prostoru se promenila pod uticajem te muzike. Tako isto i “Sfera”. Sa svakom vežbom svaka čestica koja je u prostoru i koja okružuje čoveka, menja se pod uticajem te muzike koja u njemu svira. Ali muzika nije monotona, ona se svake nedelje menja, zato se menjaš i ti i tvoje okruženje. Promene su konstantne i dinamične.

-Ko će biti predavač u “Sferi”?

-Za početak će doći sertifikovani predavač iz Srbije.

-Može li se stati na nekom nivou, a da se pritom ne izgube stečena znanja?

-Da. Ali život će sve vratiti na svoje mesto. Pod pojmom “život” ja imam u vidu okruženje. Ništa loše – ali, tako je kako je. Čovek počne sa učenjem, došlo je do nekih promena, i on odluči da prekine. Ko na koga utiče – on na svoje okruženje ili okruženje na njega?

-Uzajamno.

-Da, ali čiji je utićaj veći, šta je jače?

-Okolina je jača zato što je on jedan. Svuda naokolo je okolina.

-Upravo tako. Faktički, ako ti ne dostigneš svoju sopstvenu unutrašnju slobodu i silu, ti moraš da zavisiš od okoline. I vremenom će tebe vrati ta okolina tamo gde si bio.

Zato što se pojedini delovi tvoga “Ja” nisu izmenili, i upravo preko njih će okruženje izvršiti pritisak na one delove tebe koji se jesu promenili.

Na primer, ti imaš anginu. Počeo si da piješ antibiotike, ali nisi pio preporučeni period – na sredini si prestao. Otišao si na kontrolu i izgleda da su ponegde bakterije ostale, one se razmnožavaju i uskoro će se bolest vratiti.

-Tako da, može da se prekine, ali da se posle nastavi?

-Da. Tako to bude. Ako iz nekog razloga čovek dođe, a onda mu se izmeni finansijsko stanje ili se neka pitanja povodom porodice pojave – on prekine, a posle – nastavi.

-“Sfera” i vi – da li je to jedno te isto ili je “Sfera” nezavisna od vas?

-“Sfera” mora da funkcioniše odvojeno od mene. Ja i “Sfera” – to su dve potpuno različite stvari. Takvo pitanje ste sada postavili samo zato što u većini duhovnih škola osnivač tog učenja, nastavlja da bude duhovni Učitelj, vodič, i sve zavisi samo od njega. “Sfera” od mene ne zavisi. Ona sama po sebi radi. Da, ja sam osnovao “Sferu”, ja imam svoje ime, mene uvažavaju, ja sam tu prisutan. Ali u Sferi ja se ne razlikujem od čoveka koji je došao da uči.

-Kao kult ličnosti Mastera?

-Ljudi se bave tim kultom. Postoje takvi osnivači, predvodnici. Oni osnuju školu, učenje ili pokret, da bi stvorili sebi ime. Oni koji dođu padaju pod njihov uticaj.

Ali hajde da se setimo, viši nivo “Sfere” zove se Duhovna Sloboda. Ja lično, svoju duhovnost i svoju slobodu, veoma vrednujem. I ja upravo nisam tako slab da budem rob svog sopstvenog kulta ličnosti. Ja isto hoću dalje da se razvijam.

-Kakvi su odnosi među učenicima u “Sferi”?

-Predivni. Ljudi u Sferi imaju poverenje jedni u druge. Oni dođu tu gde je “Sfera” i prvobitnu emociju koju osete je – radost.

-U mnogim sektama ljudi mogu tako da se raduju.

-Ne. Ovde u Sferi ima smeha i radosti, ne zato što ti pripadaš nekom zatvorenom društvu, prosto je atmosfera toliko harmonična da se čovek oseća dobro. Ljudi su razni. Ali su svi harmonični.

Evo, ti si pošao na humorističnu predstavu. Tu su došli razni ljudi, svi su došli da se nasmeju, i oni se smeju. Zar ovo znači da je to sekta? Kod nas isto tako. Posebna atmosfera, koja neće da smiruje čoveka- ona njega prilagođava.

-Na šta?

-U krajnoj liniji, na bilo kakav optimizam. Na to da u tom mestu postoji čast, kodeksi morala, čovečnost. Ljudi ovde korak po korak poboljšavaju svoje ljudske kvalitete. Razumevanje toga, već menja moral. Samo društvo diktira percepciju morala – na primer, kovač razume moral drugačije nego učenici – u Sferi. Razumevanje morala i kodeksa društva je uslovljeno kvalitetom samih ljudi.

-Mnogi traže duhovnost baš zbog atmosfere o kojoj vi govorite. Zato što ne mogu da nađu takvu atmosferu u svom životu.

-Pravilno. Možete sa grupom poznanika šmrkati narkotike, možete isto tako i da se fiksate, i takva može da bude tvoja atmosfera. Ja ne mogu da kažem da li to čovek pravilno radi ili ne. Svako traži svoju. Ja ne mogu da kažem da je u Sferi bolje nego negde drugde. Ne. Ona nije za svakoga. Moguće je da je nekome narkotik najbolja duhovnost. Nije na meni da sudim. Ali postoje ljudi koji ne pribegavaju narkoticima, postoje oni koji bi hteli da se sretnu sa duhovnošću, ali ne na nivou bezrazložnog veselja. Na drugom nivou. Zato što oni imaju intelekt, oni puno čitaju i znaju. Oni mogu da pođu tim putem.

U Sferi raste intelekt, što je u oštroj suprotnosti sa mnogim drugim tečajima, gde intelekt ostane negde sa strane.

-Zašto mnogi tečajevi nisu napravljeni za razvoj intelekta?

-Zato da bi dominirale emocije, a ne intelektualni deo. Postoji emocionalni deo, nije važno kako ga zovemo, da li duhovnost ili vera. Ona uzbuđuje ljude, oni se raduju, vesele se. Podrazumeva se da si ti obavezan da dođeš do tog emocionalnog dela. Kojim putem. To je već nevažno. U Sferi nema samo jedno emocionalno stanje. “Sfera” kaže da si ti mnogo bogatiji. Priroda ti je dala ogromnu količinu emocija, ti treba da naučiš kako da ih razumeš, da naučiš da ne budeš rob. Ovde ima mnogo različitih zajedničkih interesa. Pri čemu učenici i jedan drugog uče.

-Čemu, na primer?

-Na primer, muzici. U Sferi se takođe organizuju predavanja. Na primer, učenik priča o genetici. Ili o fizici. Čini vam se da nema šta da se radi u Sferi? Puno toga ima. To o čemu se priča na predavanju – to su osnovni sastavni delovi čoveka. Ti kao čovek treba to da znaš, interesantno je znati. Ti moraš da budeš maksimalno duhovan i razvijen u svim pravcima.

-Kome savetujete da uči u “Sferi”? Da li postoji neko kome je  neophodno da uči?

-Ja bih postavio kontra pitanje – postoji li dete kojem je neophodno da sa 7 godina ide u školu, da uči? Postoji li takvo? Svima je neophodno? Svima, pravilno. Zato što hoćemo da stvorimo društvo sa obrazovanim ljudima. Tj. društvo hoće da napravi čoveka koji će naći svoje mesto u tom društvu. “SFERA” – to je takva škola koja će dopunjavati obrazovanje čoveka da bi on bio koristan deo, ne samo današnjeg i sutrašnjeg, nego i budućeg društva. I zato “Sferu” preporučujem svima onima koji razumeju i osećaju da život nije toliko prost i dosadan, svima koji veruju da u njima ima više mogućnosti nego što oni vide.

Izvor: “Время – В сфере духовности”, 2011 Novembar, Kazahstan

Pročitajte još o Rubenu Papianu:
Sajtovi za učenje:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s