Archive for June, 2015

June 17, 2015

Šta je “Oleess”?

Olis.jpg

Čini mi se da ovo pitanje postavlja svako kome je ovaj bend poznat. U suštini, šta je Oleess? Nekako, kao da je poznato, da je slušano. Da li je to neka zemlja, ili možda neka tehnologija?

read more »

Advertisements